Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) zet zich in om betaalbaar wonen, huur en/of koop, mogelijk te maken voor jongvolwassenen. Door de overspannen huizenmarkt is het (bijna) onmogelijk voor jongvolwassenen om aan betaalbare woonruimte te komen. St. SOJ heeft innovatieve ideeën om nieuwe woonvormen te introduceren en bevordert hiermee duurzame leefomgevingen. ‘Duurzaamheid in mensen’ wordt een feit en de balans in leeftijdsdemografie zorgt voor toekomstbestendige leefomgevingen.

Door bestaande woningen en/of gebouwen een herbestemming te geven, ontstaan er woningen en woonunits waar jong en oud samenleven. Door er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen ontstaat er een sociale en duurzame leefomgeving met een win-win-win voor iedereen!

Win-win-win voor alle belanghebbenden; jongvolwassenen hebben een eigen woonruimte waar zij kunnen bouwen aan hun eigen toekomst, senioren hebben ‘hulp’ in de buurt voor taken die zij zelf niet meer kunnen uitvoeren en de overheid is gegarandeerd dat de leefomgevingen duurzaam blijven en daarmee aantrekkelijk zijn voor bewoners en het bedrijfsleven.

Diverse landelijke studies, van het bedrijfsleven en overheden, hebben aangetoond dat vooral in dorpen een dis-balans is tussen senioren en jongvolwassenen. Door het grote gebrek aan betaalbare woonruimte, huur en koop, is het voor jongvolwassenen niet mogelijk om op ‘eigen benen te gaan staan’. Terugkeren naar de oorspronkelijke woonomgeving, na een studie of buitenlandse stage, is niet mogelijk. Maar ook jongvolwassenen die tijdens hun studie thuis zijn blijven wonen, komen niet aan betaalbare woonruimte.

Dit moet veranderen en daarom St. SOJ!

Missie en visie van onze stichting
MISSIE
- Het bevorderen van een duurzame gebalanceerde leeftijdsstructuur maken en houden binnen leefomgevingen.
- Het bewustzijn van de noodzaak bevorderen van het belang van een gebalanceerde mix in leeftijdsopbouw in leefomgevingen teneinde een duurzame samenleving te behouden.
- Wonen mogelijk maken voor jongvolwassenen en het zodoende creëren en behouden van een sociale samenleving waarin jongeren en senioren elkaar bijstaan voor een duurzame leefomgeving met betaalbare woonruimte.

VISIE
- Ontwikkelen van kenniscentrum op het gebied van bevordering duurzaam gebalanceerde leeftijdsstructuur voor leefomgevingen.
- Ontwikkelen van kenniscentrum op het gebied concepten voor toekomstbestendige leefomgevingen met woningsplitsing e/o gebouwen.
- Voorlichting en/of workshops organiseren en geven aan bewoners (jong en senior), overheid, investeerders en belanghebbende voor bevordering duurzame gebalanceerde leeftijdsstructuur in leefomgevingen.
- Concept aanbieden aan overheid en/of geïnteresseerden die ook het doel nastreven van de stichting
- In eigen beheer e/o in samenwerking met overheid, vastgoedontwikkelaars, -bouwers en –beheerders het laten realiseren van het doel van de stichting.

Stichting Statiegeld op Jeugd is de sociaal regisseur die dit mogelijk maakt!

Meer weten? Het team van onze stichting staat voor u klaar om u meer te vertellen over de diverse mogelijkheden. Stuur een e-mail naar info@st-soj.nl en er wordt snel met u contact opgenomen. Bellen mag natuurlijk ook, 06-27 35 87 49.

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: