Sinds 2016 zijn wij bezig met het splitsen van woningen en inmiddels hebben wij veel praktijkervaringen opgedaan met wat wel en wat niet kan en mogelijk is.

Helaas kent Nederland geen landelijk splitisingbeleid, dus elke gemeente kent eigen regels en voorwaarden. Er zijn zelfs gemeenten die woningsplitising nog niet beschreven hebben, ook dan kunnen wij ondersteunen om dit traject te doorlopen en splitsen mogelijk te maken.

We helpen zowel particulieren als woningbouworganisatie, gemeenten, provincies en andere stakeholders die te maken hebben met woningsplitsing of de wens om dit mogelijk te maken met als doel Duo-wonen voor senioren en jongvolwassenen. Wij zijn er niet voor de groep huisjesmelkers, die splitsen alleen willen om hier financieel gewin uit te halen.

Wij splitsen met als doel: senioren langer zelfstandig thuis in eigen huur- of koopwoning en jongvolwassenen betaalbare woonruimte.

Denkt u nu ook, splitsen met als doel Duo-wonen zou iets voor ons/mij zijn en wenst u advies en begeleiding tijdens dit traject, neem dan contact op met Amanda Schiltmans 06-27 35 87 49 of stuur een e-mail naar info@st-soj.nl.

Bent u een beleidsmaker en wilt u weten wat St SOJ voor u kan betekenen m.b.t. advies en begeleiding m.b.t. splitsing binnen uw vakgebied, ook dan neem contact op met Amanda Schiltmans 06-27 35 87 49 of stuur een e-mail naar info@st-soj.nl.

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: